RTK:s tjänster

Vi hjälper företag och privatpersoner att komma tillrätta med störande elektromagnetiska fält och EMC-störningar. Vi hjälper även till med mätning, rådgivning och åtgärder av elektromagnetiska fält

Åtgärdar vagabonderande ström
Mätning, projektering, tillverkning och installation av sugtransformatorer
Utbildning för kundens installatörer
Reparation av jordfel i 5-ledaresystem

Mätning av elmiljö
Statiska elektriska- och magnetiska fält
Lågfrekventa elektriska- och magnetiska fält
Högfrekvent mikrovågsstrålning upp till 10GHz

Mätning av elkvalitet 
Effekt, ström, över- och underspänning, transienter, övertoner och hypertoner (smutsig el)

Kurser 
Mätteknik
Avskärmningsteknik
Forskningsläget

Avskärmning och elsanering 
Kontorsrum och privathem

Lågstrålande elinstallationer

Kontakta oss så hjälper vi Dig!