RTKs Tjänster:

Åtgärdar vagabondernade ström: Mätning, projektering, tillverkning och installation av sugtransformatorer. Utbildning för kundens installatörer. Reparation av jordfel i 5-ledaresystem.

Mätning av elmiljö: Statiska elektriska- och magnetiska fält, lågfrekventa elektriska- och magnetiska fält. Högfrekvent mikrovågsstrålning upp till 10GHz

Mätning av elkvalitet: Effekt, ström, över- och underspänning, transienter, övertoner och hypertoner (smutsig el)

Kurser i mätteknik, avskärmningsteknik och forskningsläget

Avskärmning och elsanering av kontorsrum

Lågstrålande elinstallationer