Med en baldakin får du en lågstrålande sovplats.

 Test på en riktig baldakin typ Swiss-Shield Kombi 210

 

 

E-Fältsmätning

 

Demonstration av sugtransformator