Länkar

Vanliga symptom på strålning från basstationer. Är du drabbad?  Youtube 2min

Prof. Martin Pall: Hur mobilstrålning, WiFi & EMF skadar oss I filmen förklarar prof. Martin Pall hur även svaga elektromagnetiska fält (EMF), från elapparater, mobiltelefoner, trådlösa WiFi-nätverk, smartphones, läsplattor och annan trådlös teknik kan orsaka ohälsa och miljöskador.

Prof. Martin Pall

BioInitiative - A Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standard for Electromagnetic Fields (ELF and RF) 

EMF portal med 23000 forskningsrapporter https://www.emf-portal.org/en

EMF journalisten Mona Nilsson - http://www.monanilsson.se/ 

Strålskyddsstiftelsen

FEB - Elöverkänsligas Riksförbund 

Electromagnetic Health

EM Radiation Research Trust

Reflex studien - Progress Summary

The WEEP Initiative

Norges Miljövernforbund

International Commission for Electromagnetic Safety - ICEMS

Mast-Victims.org - Case history files

EU:s miljödepartement EEA - Radiation risk from everyday devices assessed

Föreningen vågbrytaren och Vågbrytaren Stockholm

ARTAC Förbundet för förebyggande cancerforskning

Cancer och Allergifonden Stödjer forskning för att förebygga cancer, astma och allergi

Buergerwelle En stor informationskälla om mikrovågsstrålning.

Elöverkänslighet

IT'IS Foundation Hot EMF news

WHO - Internationellt forskningsprojekt om elektromagetiska fält

Arbetslivsinstitutet - 24 frågor och svar om mobiltelefoni och strålning (är nerlagd)

Microwave News

Miljöcentrum Björn Gillberg

Juristfirman Unité - El och strålskyddsrätt 

Igor Belyaev m.fl. -  Microwaves from UMTS/GSM mobile phones induce long-lasting inhibition of 53BP1/gamma-H2AX DNA repair foci in human lymphocytes.

Lennart Hardell, Professor, Wikipedia om Hardell Ökad cancer risk med mobil och dect,

Dr Harald Blomberg - Hur farlig är mobilen ?

Bertil RR Persson, Fil Dr, Med Dr h.c.; Professor i medicinsk strålningsfysik

Dr Magda Havas