RTK förevisar via film


Med en baldakin får du en lågstrålande sovplats.

 Test på en riktig baldakin typ Swiss-Shield Kombi 210

E-Fältsmätning

Demonstration av sugtransformator