RTK förevisar via film

Strålningsreducerande routerskydd

Minska strålningen från din mobil

"

Med en baldakin får du en lågstrålande sovplats.

 Test på en riktig baldakin typ Swiss-Shield Kombi 210

E-Fältsmätning

Demonstration av sugtransformator