Hem » Avskärmning mot emf » Jordning

Jordning

Jordningsplattor, koppartejp och tillbehör som skydd mot lågfrekventa elektriska fält

Metall och kolfiber som inte är jordat kan ladda upp sig när de är nära oskärmad växelspänning. För att leda bort eventuell laddning så jordar man i 3 steg:  

1. Anslutning av det som ska jordas med t.ex. tejp EBX10 och väggplatta GW på t.ex. kolfiberfärg, väv, tapet eller metallnät   
2. Dräneringsledning / biledare / halvledare typ jordningskabel GC
3. Anslutning till jordad del som kan ta emot laddningarna: t.ex. jordspett, jordat vägguttag GP eller jordat metallrör GT