Hem » Sugtransformator

Sugtransformator

Sugtransformator motverkar vagabonderande ström och magnetiska fält. 

Delbara sugtransformatorer monternas under drift utan strömavbrott.
Kompletta sugtransformatorer i låda med plintar är mest kostnadseffektiva för 25A-125A
Solida sugtransformatorer träs på huvudkabeln.

Klicka på respektive bild nedan för mer information.
Öppningsbar sugtransformator
Komplett sugtransformatorSolid SugtransformatorÅter till huvudmenyn

Ladda hem mer om sugtransformatorLadda hem 5 sidor PDF om olika modeller, mätning, protokoll och priser

Ladda hem beräkningsprogram för windows

 

 Demonstration av hur sugtransformatorn fungerar

TN-C system utan sugtransformator

Bilden visar ett mycket vanligt TN-C d.v.s. 4-ledare system som orsakar vagabonderande ström.

 

TN-C med sugtransformator

Med sugtransformator går strömmen rätt väg.

 

Vagabonderande ström är den vanligaste orsaken till magnetfält. Sugtransformator är den enklaste åtgärden för att motverka vagabonderande ström. Den hjälper nollströmmen att gå ut samma väg som strömmen kom in. Nollströmmen smiter annars ut via skyddsjord från nollskruven i elcentralen till kopparröret och tar den enklaste vägen tillbaka till transformatorn. Vid 5-ledarsystem ska nollan vara isolerad från skyddsjord för att förhindra vagabonderande ström. Vid nybyggen med 5-ledarsystem är fortfarande inkommande elservis oftast endast utförd med 4-ledarekabel och bör kompletteras med sugtransformator.

 

Varför köper man sugtransformatorer ?

1. Enklaste åtgärden att få bort onödiga magnetfält
2. Tillämpa myndigheternas försiktighetsprincip
3. Anpassing för elöverkänslig personal och förebygga leukemi
4. Oftast mer ekonomiskt än att byta till elsystem med 5 ledare d.v.s. isolerad återledare
5. Minskar brum störningar i hörapparater

Försiktihetsprincipen: Arbetsmiljöverket (fd. Arbetarskyddsstyrelsen), Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten (fd. Statens strålskyddsinstitut). rekommenderar gemensamt följande försiktighetsprincip:

"Om åtgärder, som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att reducera fält som avviker starkt från vad som kan anses normalt i den aktuella miljön. När det gäller nya elanläggningar och byggnader bör man redan vid planeringen sträva efter att utforma och placera dessa så att exponeringen begränsas."