Hem » Sugtransformator

Sugtransformator

Sugtransformator motverkar vagabonderande ström och magnetiska fält

Delbara sugtransformatorer monternas under drift utan strömavbrott.
Kompletta sugtransformatorer i låda med plintar är mest kostnadseffektiva för 25A-125A.
Solida sugtransformatorer träs på huvudkabeln.

Information och projekteringsunderlag som pdf 4 sidor

Ladda hem beräkningsprogram för windows

 

 Demonstration av hur sugtransformatorn fungerar

TN-C system utan sugtransformator

Bilden visar ett mycket vanligt TN-C d.v.s. 4-ledare system som orsakar vagabonderande ström.

 

TN-C med sugtransformator

Med sugtransformator går strömmen rätt väg

Vagabonderande ström är den vanligaste orsaken till magnetfält. Sugtransformator är den enklaste åtgärden för att motverka vagabonderande ström. Den hjälper nollströmmen att gå ut samma väg som strömmen kom in. Nollströmmen smiter annars ut via skyddsjord från nollskruven i elcentralen till kopparröret och tar den enklaste vägen tillbaka till transformatorn. Vid 5-ledarsystem ska nollan vara isolerad från skyddsjord för att förhindra vagabonderande ström. Vid nybyggen med 5-ledarsystem är fortfarande inkommande elservis oftast endast utförd med 4-ledarekabel och bör kompletteras med sugtransformator. 

När en del av strömmen går tillbaka fel väg så saknas den strömmen i sugtranformatorn. Summan av strömmarna i alla faser och nollan blir normalt noll. Men när en del av nollströmmen går fel väg blir nettoströmmen lika hög som den som smiter.Det är nettoströmmen som magnetiserar sugtransformatorn, vilken i sin tur ger en spänning på hela kabeln. Denna spänning gör det lättare för nollströmmen att gå rätt väg. Varje ledare ger sitt eget magnetfält. Summan av alla magnetfält blir noll när strömmen går rätt väg.

Varför köper man sugtransformatorer?

1. Enklaste åtgärden att få bort onödiga magnetfält
2. Tillämpa myndigheternas försiktighetsprincip
3. Anpassing för elöverkänslig personal och förebygga leukemi
4. Oftast mer ekonomiskt än att byta till elsystem med 5 ledare d.v.s. isolerad återledare
5. Minskar brum störningar i hörapparater

Försiktihetsprincipen: Arbetsmiljöverket (fd. Arbetarskyddsstyrelsen), Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten (fd. Statens strålskyddsinstitut). rekommenderar gemensamt följande försiktighetsprincip:

"Om åtgärder, som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att reducera fält som avviker starkt från vad som kan anses normalt i den aktuella miljön. När det gäller nya elanläggningar och byggnader bör man redan vid planeringen sträva efter att utforma och placera dessa så att exponeringen begränsas."