Hem » Mätinstrument » Mikrovågsmätare

Mikrovågsmätare

Åter     Mikrovågsmätare

En bra antenn är lika viktig som ett bra mätinstrument när det gäller mätning av radio- och mikrovågor. Angiven mätnoggrannhet gäller för både antenn och mätinstrument tillsammans på mätinstrument från Gigahertz, detta finner man annars bara hos betydligt dyrare instrument. Gigahertz Solutions är unika med så pålitliga, noggranna och relativt billiga mätinstrument. 

Alla HF32D och HF35C mäter upp till 2,7 GHz och HF38B, HF58B och HF59B mäter upp till 3,3 GHz.   HFW35C upp till 6 GHz och HFW59D upp till 10 GHz.
Utan att missa några frekvenser
inom sina respektive mätområden.