Hem » Elmaterial för elsanering » Vägguttag och strömbrytare
Vägguttag och strömbrytare

Vägguttag och strömbrytare

Eljo Elsan - elsanerade dosor, vägguttag och strömbrytare


Några förkortningar: UBS Utan Bakre Skärm, P-v Polarvit,
                                 UP Utanpåliggande 

 

Utgående sortiment. Tillvekningen av Eljo Elsan har upphört, endast enstaka varor finns kvar.