Avskärmning av kontorsrum

 

Metoder för avskärmning

1) Elektriska fält med låg frekvens avskärmas med en elektriskt ledande yta som jordas. Våra silverfärgade tyger har en ledande yta som kan jordas. Inne i en baldakin fungerar det som i en faradaybur, d.v.s. elektriska fält kan inte uppstå oavsett om den är jordad eller ej.

2) Magnetiska fält med låg frekvens avskärmas med specialplåt, typ mymetall som leder magnetiskt fält eller tjock aluminiumplåt som bildar virvelströmmar av yttre magnetfält, dessa virvelströmmar bildar i sin tur motriktade magnetfält. Note: Magnetfält från vagabonderande ström genererar ej virvelströmmar i aluminiumplåt och kan därför inte skärmas bort med aluminium. Vagabonderande ström motverkas med våra sugtransformatorer. Magnetfält kan ej jordas bort.

3) Fält med hög frekvens skapar ett elektromagnetiskt fält inom en våglängd (Mobiltelefon på 15-30cm). Ett elektromagnetiskt fält reflekteras på ytor av metall, metallnät och andra material i större och mindre omfattning. Absorberande material är ytterst sällsynta, vissa kolfibermaterial är till viss del absorberande liksom många tunga material. Elektromagnetiska fält kallas också radiovågor, mikrovågor, mobilstrålning och elektrosmog. Vanligaste metoden för avskärmning är metallnät. Elektromagnetiskt fält kan ej jordas bort.