Avskärmande gardin

Avskärmande tyg som skyddar mot elektromagnetiska fält typ WiFi, mobilstrålning och andra radio- och mikrovågor. Extremt gott ljus-och luftgenomsläpp.

Hjälp med mätning

Vi hjälper företag och privatpersoner med mätning, rådgivning och åtgärder av elektromagnetiska fält. Vi säljer även ett stort antal olika mätare.

Routerskydd

Vissa internetlådor sänder högfrekventa elektromagnetiska fält även om Wifi-funktionen är av. RTKs routerskydd minskar strålningen med 97%.

Strålningsreducerande produkter och tjänster

RTK säljer strålningsreducerande produkter. Vi hjälper även till med mätning, rådgivning och åtgärder av elektromagnetiska fält.

Strålningsskydd mobiltelefon

Slipp strålningen helt. Genom att ansluta en mobiltelefon eller surfplatta till internet via en internetkabel s.k “ethernet”, så kan du surfa helt utan strålning. Perfekt för dig som inte vill utsätta dig för WiFi eller mobildata! 

Air-tubes till mobiltelefon

Tekniken hos Air-tubes fungerar så att kabeln från telefonen upp till koncentratorn är gjord av fint vävda trådar av rent koppar som förhindrar överföring av högfrekventa elektro-magnetiska vågor upp till örat.

Safe and Sound Pro II

En fantastisk mätare som ryms i fickan, med en hög noggrannhet på +/- 6dB. Mäter 5G, 4G, 3G, GSM, WiFi (5 och 2,4GHz), Blåtand,Tetra, DVB-T, DAB m.m. 0,001 - 2 500 000 µW/m², 200Mz - 8 GHz

Strålningsreducering för privatpersoner och företag

RTK hjälper företag och privatpersoner att komma tillrätta med störande elektromagnetiska fält och EMC-störningar genom att tillhandahålla strålningsreducerande produkter. RTK hjälper även till med mätning, rådgivning och åtgärder av elektromagnetiska fält. RTKs affärsidé är att verka för en bättre elmiljö genom att hålla hög kvalitet på produkter och tjänster.