Produkter   » Sugtransformator

Sugtransformator motverkar vagabonderande ström och magnetiska fält.

Ladda hem mer om sugtransformatorLadda hem 5 sidor PDF om olika modeller, mätning, protokoll och priser

Ladda hem beräkningsprogram för windows

 

 Demonstration av hur sugtransformatorn fungerar

TN-C system utan sugtransformator

Bilden visar ett mycket vanligt TN-C d.v.s. 4-ledare system som orsakar vagabonderande ström.

 

TN-C med sugtransformator

Med sugtransformator går strömmen rätt väg.

 

Vagabonderande ström är den vanligaste orsaken till magnetfält. Sugtransformator är den enklaste åtgärden för att motverka vagabonderande ström. Den hjälper nollströmmen att gå ut samma väg som strömmen kom in. Nollströmmen smiter annars ut via skyddsjord från nollskruven i elcentralen till kopparröret och tar den enklaste vägen tillbaka till transformatorn. Vid 5-ledarsystem ska nollan vara isolerad från skyddsjord för att förhindra vagabonderande ström. Vid nybyggen med 5-ledarsystem är fortfarande inkommande elservis oftast endast utförd med 4-ledarekabel och bör kompletteras med sugtransformator.

 

Varför köper man sugtransformatorer ?

1. Enklaste åtgärden att få bort onödiga magnetfält
2. Tillämpa myndigheternas försiktighetsprincip
3. Anpassing för elöverkänslig personal och förebygga leukemi
4. Oftast mer ekonomiskt än att byta till elsystem med 5 ledare d.v.s. isolerad återledare
5. Minskar brum störningar i hörapparater

Försiktihetsprincipen: Arbetsmiljöverket (fd. Arbetarskyddsstyrelsen), Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten (fd. Statens strålskyddsinstitut). rekommenderar gemensamt följande försiktighetsprincip:

"Om åtgärder, som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att reducera fält som avviker starkt från vad som kan anses normalt i den aktuella miljön. När det gäller nya elanläggningar och byggnader bör man redan vid planeringen sträva efter att utforma och placera dessa så att exponeringen begränsas."

 

Priser inklusive moms, om inte annat valts.

Några varor från Sugtransformator

Sugtransformator

Montageplatta vägg
Väggfäste för 125mm Ø
875 kr

Sugtransformator

Montageplatta vägg
Väggfäste för 155mm Ø
875 kr

Sugtransformator

ST16/25 Sugtransformator
Komplett 25A
7 375 kr

Sugtransformator

ST170 Sugtransformator delbar
Delbar för 2-3 kablar
11 125 kr

Sugtransformator

ST175 Sugtransformator delbar
För kanalskenor
13 000 kr

Sugtransformator

ST20 Sugtransformator Demo
För demo solid
1 125 kr

Sugtransformator

ST26/63 Sugtransformator
Komplett 63A
9 375 kr

Sugtransformator

ST350 Sugtransformator delbar
För 3-5 parallella kablar
13 000 kr

Sugtransformator

ST36/100 Sugtransformator
Komplett 100A
14 875 kr

Sugtransformator

ST36/125 Sugtransformator
Komplett 125A
16 125 kr

Sugtransformator

ST500 Sugtransformator delbar
För 4-6 parallella kablar
14 250 kr

Sugtransformator

ST5700 Sugtransformator solid
Sugtransformator solid för 1-2 kablar
4 750 kr

Sugtransformator

ST80 Sugtransformator delbar
Delbar för 1-2 kablar
6 750 kr