Produkter   » Mätinstrument » Mikrovågsmätare

Mikrovågsmätare

En bra antenn är lika viktig som ett bra mätinstrument när det gäller mätning av radio- och mikrovågor. De enklaste Gigahertz modellerna märkta upp till 2,5 GHz klarar ändå att mäta upp till 2,7 GHz med specificerad mätnoggrannhet, se under respektive mätinstrument.

Angiven mätnoggrannhet gäller för både antenn och mätinstrument tillsammans på mätinstrument från Gigahertz, detta finner man annars bara hos betydligt dyrare instrument. Gigahertz Solutions är unika med så pålitliga, noggranna och billiga mätinstrument.

Modellerna HF32D och HF35C mäter upp till 2,7 GHz och HF38B, HF58B och HF59B mäter upp till 3,3 GHz.   HFW35C upp till 6 GHz och HFW59D upp till 10 GHz.
Utan att missa några frekvenser
inom sina respektive mätområden.

Mikrovågsmätare

ESI 21 Mikrovågsmätare
Billigaste och enklaste att använda.
1 190 kr

Mikrovågsmätare

ESI 24 - Modell 2016 EMF-mätare
Allt i ett, lägsta pris, enkelt och snabbt
2 290 kr

Mikrovågsmätare

HF32D Mikrovågsmätare
Enkel mätare 1-1999 µW/m2 GSM, 3G, DECT, WLAN
2 495 kr

Utvalda varor

HF35C Mikrovågsmätare
Mikrovågsmätare för WLAN, GSM, 3G, 4G, DECT m.m.
3 490 kr

Mikrovågsmätare

HF38B Mikrovågsmätare
För WLAN, GSM, 3G, 4G, DECT m.m.
4 990 kr

Mikrovågsmätare

HF58B Mikrovågsmätare
För GSM, UMTS (3G), LTE (4G), DECT, WLAN etc.
8 490 kr

Mikrovågsmätare

HF59B Mikrovågsmätare
Med högsta noggrannhet och många möjligheter.
11 395 kr

Mikrovågsmätare

HFE35C Basic
Bantad version 27MHz - 2,7 GHz
3 830 kr

Mikrovågsmätare

HFE35C radio- och mikrovågsmätare
Liten komplett 27-2700MHz Tetra, FM, GSM, 3G, 4G
7 495 kr

Mikrovågsmätare

HFE59B Radio- och Mikrovågsmätare m.tbh.
27-3300 MHz, Tetra, FM, GSM, 3G, 4G
18 000 kr

Mikrovågsmätare

HFEW35C Mikrovågsmätare
27 - 6000 MHz
10 400 kr

Mikrovågsmätare

HFEW59BD Radio-Mikrovågsmätare
För 27 - 10 000 MHz
26 230 kr

Mikrovågsmätare

HFW35C Mikrovågsmätare
WLAN-HF-Analysator, mäter från 2,4 till 6 GHz
3 830 kr

Mikrovågsmätare

HFW59D Mikrovågsmätare
2,4 till 10 GHz
9 625 kr