Produkter   » Uthyrning » Mätinstrument hyra

Uthyrning sker endast inom Svergie

Mätinstrument hyra

Hyra 3-fas analysator CA8335
1 vecka, elförbrukning, övertoner, transienter, spän...
3 750 kr

Mätinstrument hyra

Hyra liten mätväska EM fält
Mikrovågsmätare HF35 + El- och magnetfältfältsmätare...
750 kr

Mätinstrument hyra

Hyra stor mätväska EM fält
Radio- Mikrovågsmätare HF59B + NFA1000 El- och magne...
1 800 kr