Produkter   » Sugtransformator » Komplett sugtransformator

Komplett Sugtransformator är mest kostnadseffektiv.

De är alla lindade med maximalt antal varv för att klara godkända smältsäkringsstorlekar. En komplett sugtransformator är lika effektiv som 20-50st lösa kärnor i rad. Det spelar ingen roll var på kabeln sugtransformatorn sitter så länge isoleringen är hel.

Om huvudkabeln som ska åtgärdas ligger dold kan sugtransformatorn kopplas in mellan huvudbrytaren och skenorna i undercentralen, beställ då specialutförande som plintlös och med slack ut från lindningen.

Ladda hem PDF 5 sidor

Komplett sugtransformator

ST16/25 Sugtransformator
Komplett 25A
7 375 kr

Komplett sugtransformator

ST26/63 Sugtransformator
Komplett 63A
9 375 kr

Komplett sugtransformator

ST36/100 Sugtransformator
Komplett 100A
14 875 kr

Komplett sugtransformator

ST36/125 Sugtransformator
Komplett 125A
16 125 kr